disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld kan aan de inhoud van deze internetsite geen rechten worden ontleend. Dierenartsenpraktijk Maarssen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de dierenartsenpraktijk Maarssen internetpagina's, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de dierenartsenpraktijk Maarssen internetpagina's te kunnen raadplegen.

Op de website wordt verwezen naar informatie, diensten en producten verstrekt door derden. Dierenartsenpraktijk Maarssen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand indien u zonder of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden.

De grafische voorstellingen, (waaronder logo, foto's) en tekst in deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.