raadhuisstraat 25
   3603 av maarssen
   tel 0346 561426

is vaccinatie van mijn hond noodzakelijk?

 

Het antwoord is JA. Door te vaccineren voorkomen we veel (vaak dodelijke) ziekten bij onze huisdieren. Vandaag de dag hebben we ziekten zoals kattenziekte en rabiës goed onder controle. Als we zouden stoppen met vaccineren dan is het slechts een kwestie van tijd voordat deze ziekten weer de kop opsteken. Laten we niet vergeten dat de virussen er altijd zullen zijn en een continue bedreiging vormen!

 

TEGEN WELKE ZIEKTEN MOET IK MIJN HOND LATEN VACCINEREN ?

puppybalb
 

Hondenziekte
Hondenziekte komt het meest voor bij jonge dieren. De ziekte openbaart zich door de verschijnselen koorts, ontsteking van oogleden en neusslijmvlies, hoesten, diarree, soms door aantasting van het zenuwstelsel en soms door een verdikking van de hoornlaag op de neus en de voetzolen. Meestal zijn de dieren erg ziek. Zij kunnen, ondanks een goede behandeling, doodgaan.

 

Besmettelijke leverziekte (hepatitis)
Besmettelijke leverziekte wordt veroorzaakt door een virus, dat in het lichaam allerlei schadelijke effecten veroorzaakt. Het belangrijkste effect is ontsteking van de lever. De ziekte kan bij dieren van alle leeftijden voorkomen. Soms is het verloop mild, in andere gevallen worden dieren ernstig ziek en kunnen zelfs sterven.

 

Parvo
Een parvovirusbesmetting wordt gekenmerkt door het optreden van ernstige, bloederige diarree en braken. Dit leidt tot verlies van (veel) vocht waardoor uitdroging ontstaat. Tevens gaat een parvovirusinfectie gepaard met een sterk afgenomen afweer tegen andere ziekten. Parvo komt vooral bij jonge dieren voor. Zelfs bij een goede behandeling is het lang niet zeker dat de patiënt herstelt.

 

Ziekte van Weil (leptospirose)
De ziekte van Weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Het belangrijkste verschijnsel is een nierontsteking. Bij leptospirose worden bacteriën via de urine uitgescheiden en vooral via (zwem)water van het ene naar het andere dier overgedragen. Leptospirose is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden. Lees hier meer over Leptospirose en de ziekte van Weil.

 

Kennelhoest
Kennelhoest is een aandoening die door verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt kan worden. Kennelhoest treedt meestal op nadat de hond intensief in contact is geweest met andere honden (in een asiel, in een pension, op een tentoonstelling of op een gehoorzaamheidscursus). Enkele dagen later krijgt de hond een droge, hardnekkige hoest die vaak gepaard gaat met kokhalzen en braken. Deze verschijnselen kunnen enkele weken aanhouden.

 

Hondsdolheid (rabiës)
Hondsdolheid tast de hersenen aan. Honden met rabiës vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. Dieren gaan vrijwel zonder uitzondering binnen 7 dagen, nadat de verschijnselen zich openbaren, dood.

 
 

 

 

 

 

JAARLIJKSE GEZONDHEIDSCONTROLE

Om een dier te vaccineren moet het volledig gezond zijn. Daarom is vaccineren in combinatie met een gezondheidscontrole erg belangrijk. Tijdens deze controle wordt uw huisdier helemaal nagekeken en worden eventuele problemen vroegtijdig opgespoord. Dit is goed voor u want het kan u onnodige kosten besparen, maar het is vooral goed voor uw huisdier omdat zo onnodig lijden en pijn voorkómen kunnen worden. Want ook bij huisdieren geldt: voorkómen is beter dan genezen.

 

ELK DIER VRAAGT SPECIALE AANDACHT

Vaccineren is niet “zomaar een prikje”. Uw dierenarts zal bekijken welke vaccinaties specifiek voor uw dier nodig zijn. Deze keuze hangt af van diverse omstandigheden zoals: de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier, of het dier vaak naar het buitenland reist, of het dier wel eens naar een pension gaat, etc.

 

 Pup tennisbalS

Risicofactoren die de keuze van vaccineren kunnen beinvloeden


  • Contact met andere dieren/soortgenoten;(pension, asiel, tentoonstelling etc.)
  • Reizen naar het buitenland
  • Regionale uitbraak van ziekten

 

Dat betekent dat een gezondheidscontrole dus ook niet alles kan opsporen. Maar vaak kunnen we met een tijdige aanpak veel narigheid voorkómen en dat is nog steeds beter dan genezen.

Daarom is het raadzaam om de gezondheid van uw huisdier jaarlijks door een dierenarts te laten controleren. Uw dierenarts kan dan van de gelegenheid gebruik maken om de “vaccinatie op-maat” uit te voeren; het toedienen van alleen die vaccinatie(s) die op dat moment voor uw dier van toepassing is/zijn. Want ook hier geldt: vaccineren is beter dan genezen!